Att bli skådespelare

Att bli skådespelare är nog en tanke som föresvävat många av oss någon gång under livet men oftast så slår de flesta detta ifrån sig när man förstår vad som krävs av en skådespelare. En skådespelare börjar ofta sin karriär på teatern där man får lära sig att utveckla sitt skådespeleri på flera olika sätt, både i tal och i rörelser. Många stannar kvar inom teatern resten av sin karriär med det är även flera som väljer att gå vidare till film, tv eller musik. Många av våra största filmstjärnor har börjat med teater och väljer också att varva teater med film och andra framträdande, som exempelvis Mikael Persbrandt som började som balettdansör men som idag agerat både på teater och i många filmer.

För att kunna ansöka till en utbildning för skådespelare behöver man ha examen från en högskoleföreberedande gymnasieutbildning. Man kan också ansöka om dispens om man kan förklara och påvisa att man ändå har rätt förutsättningar för att klara av utbildningen till skådespelare. Det är inte betyg eller andra dokument som ligger till grund för antagningen till utbildningen utan man ansöker till utbildningen genom praktiska prov som kan bestå av arbetsprover eller audition. De praktiska proverna genomförs i flera steg och om man blir uttagen genom alla steg så kommer man att slutligen bli antagen till utbildningen. Antagningsprocessen pågår normalt under 3-4 månader och under denna process får man visa upp sina färdigheter i att framträda på ett konstnärligt sätt.Att bli skådespelare 2

Utbildningen till skådespelare sker hos bland annat Stockholms dramatiska högskola under en tid av sex terminer där man under varje termin får lära sig olika delar av skådespeleriyrket. Bland annat får man lära sig att använda sin röst och kroppsrörelser. Man får också kunskap om hur man går in i en roll och lär sig förstå hur de rollfigurer som man gestaltar tänker och agerar. Sista terminen består av en större scensammansättning.

Bra egenskaper för att bli skådespelare

Även om det inte finns några krav på förkunskaper så finns det en del egenskaper som underlättar att man blir antagen och även klarar av utbildningen till skådespelare. Det är bland annat att man har ett brinnande intresse för kultur och andra samhällsfrågor. Man bör ha en vilja av att kunna uttrycka sig och förmågan att kunna berätta. Att gå in i en annan roll, ha lätt att fantisera och kunna uppfatta hur andra tänker är också bra egenskaper för den som vill bli skådespelare. Har man tidigare uppträtt på en teater, exempelvis amatörteater, så är det också en bra erfarenhet när man vill ansöka till en utbildning för skådespelare.

midnightcity