Utbilda sig till teaterregissör

En teaterregissör följer med en pjäs i alla moment från att den väljs ut tills att ridån går ner på premiärkvällen. Regissören är nämligen oftast den som väljer vilka teatermanus man vill sätta upp (ibland tillsammans med en dramaturg). Efter detta har regissören hela tiden det övergripande ansvaret för pjäsens konstnärliga utformning; det är regissören som väljer ut skådespelarna, som läser och analyserar manuset tillsammans med skådespelarna, som leder repetitionerna och ger skådespelarna instruktioner och som planerar allt arbete med pjäsen fram till premiären (till exempel sminkning, kläder, scenografi och ljussättning).theatre-299693_1280

Även om regissören har det övergripande ansvaret för att pjäsen ska bli som han eller hon vill, är hela produktionen dock ett samarbete mellan regissör, skådespelare, maskörer, scenografer, kostymtekniker, ljusdesigner och ljuddesigner. Därför kan det vara bra att se till att alla som arbetar tillsammans på en pjäs blir så sammansvetsade som möjligt. En bra idé skulle till exempel kunna vara att ta med alla på teambuilding. Hos Teamout.se finns teambuildingaktiviteter som genomförs utomhus i friska luften, vilket kan vara en skön omväxling från dammiga och dunkla teaterlokaler.

Det är vanligt att man som regissör har en bakgrund som skådespelare. Då har man upplevt hur det är att stå på scenen, och kan i och med det lättare ge direktioner och sätta sig in i skådespelarnas roller. Vill man formellt utbilda sig till regissör finns det utbildningar till teaterregissör på Stockholms dramatiska högskola. På Filmhögskolan i Göteborg kan man också utbilda sig till regissör, men då med fokus på film. Det finns också utbildningar inom området på Kulturama i Stockholm.

Innan du söker till en av utbildningarna bör du dock reflektera över om du har de egenskaper som krävs för att bli regissör. Som nämnt ovan krävs förmåga att samarbeta med andra och lyhördhet för andras åsikter. Du måste också ha en stark drivkraft generellt, för att driva arbetet med pjäsen framåt, och en konstnärlig drivkraft utöver det, för att kunna arbeta mot din vision. Man måste också vara beredd på att ge sig in i en bransch där konkurrensen är hård, och där möjligheten att få jobb till stor del eller helt beror på din egen förmåga att nätverka och slå dig in på marknaden.

midnightcity